Mini Galerija

Kontakt

LOKAL br 3

80,0 ㎡

Opis   ㎡
1. Etaža 80,0
UKUPNO: 80,0

Položaj lokala

Osnova lokala

Vertikalna pozicija

Raspoloživost lokala

Lokal 1
306,6 ㎡
Dostupan
Lokal 2
73,2 ㎡
Rezervisan
Lokal 3
80,0 ㎡
Rezervisan

Kupite stan direktno od investitora!