Mini Galerija

Kontakt

LOKAL br 1

292,4 ㎡

Opis   ㎡
1. Gornja etaža 154,9
2. Donja etaža 151,7
UKUPNO: 306,6

Položaj lokala

Osnova lokala

Vertikalna pozicija

Raspoloživost lokala

Lokal 1
292,4 ㎡
Dostupan
Lokal 2
73,2 ㎡
Rezervisan
Lokal 3
80,0 ㎡
Rezervisan

Kupite stan direktno od investitora!